ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν
ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ Ξινάρα, 23 Φεβρουαρίου 2005

Ξινάρα Τήνου, ΤΚ: 84200, Τήνος
22830 51801-3-4
22830 51802
exombourgo@thn.forthnet.gr

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ


Με σκοπό την πρόληψη των καρδιολογικών νοσημάτων που πολλές φορές στοιχίζουν τη ζωή του ασθενούς, ο Δήμος Εξωμβούργου διενεργεί προληπτικούς καρδιολογικούς ελέγχους σε πολλούς οικισμούς του Δήμου. Μετά από πρωτοβουλία της Ιατρού Ανθής Κίκιλα του Περιφερειακού Ιατρείου Κώμης, της οποίας η πρόταση έτυχε ιδιαίτερης ενθάρρυνσης από τον Δήμο, και σε συνεργασία με τις νοσηλεύτριες του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης του Δήμου μας ο Δήμος Εξωμβούργου έχει ξεκινήσει την διενέργεια «Ατομικού Προληπτικού Καρδιολογικού Ελέγχου» στους κατοίκους των οικισμών που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Περιφειακού Ιατρείου Κώμης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ιατρός και οι νοσηλεύτριες που συνεργάζονται για την υλοποίηση αυτής της προσπάθειας, εργάζονται γι’ αυτόν τον σκοπό πέραν και εκτός του καθημερινού τους ωραρίου. Στόχος του Δήμου είναι συνεχίζοντας αυτήν την εύλογη και καθ’ όλα χρήσιμη ανθρωπιστική πρωτοβουλία, να διοργανώσει και να πραγματοποιήσει παρόμοιους ελέγχους σε όλα τα Περιφερειακά Ιατρεία και τους οικισμούς του Δήμου μας γιατί η πρόληψη στοχεύει στον πυρήνα του προβλήματος.


Έχουν γίνει έλεγχοι:
Στους οικισμούς Σκαλάδο, Κρόκο Λουτρά 21/02/2005
Στους οικισμούς Κάμπο, Ξινάρα, Ταραμπάδο 24/02/2005

Θα γίνουν οι έλεγχοι:
Στον οικισμό Αγάπης 25/02/2005
Στον οικισμό Σμαρδακίτου 28/02/2005
Στους οικισμούς Κτικάδο, Χατζιράδο και Τριπόταμο 01/03/2005

Για πληροφορίες και για αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε στην Ιατρό του Περιφερειακού Ιατρείου Κώμης κ. Ανθή Κίκιλα, στον Δήμο Εξωμβούργου στην κ. Μωραΐτη Μαρία στα τηλέφωνα 22830 51801-3-4 ή στις νοσηλεύτριες του προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι».

photos

back