ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Ξινάρα Τήνου 84200
Τηλ. 2283360200
Ξινάρα 10 Ιουνίου 2008-06-11
Αριθμ. Πρωτ. -3717-
Αριθ. Συνεδρίασης 8/2008

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ

 

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» σας καλούμε να παρευρεθείτε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος του Δήμου μας, στις 17 Ιουνίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 μμ σε δημόσια Συνεδρίαση για παρουσίαση και συζήτηση του Προγράμματος «Ψηφιακός Δήμος» που υλοποιεί η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., ως ακολούθως:

Α: Θεματική Συνεδρίαση

  1. «Από τη μηχανοργάνωση στην Αναδιοργάνωση των δήμων».
  2. «Διαχείριση γης και περιουσίας με GIS».

Β: Θεματική Συνεδρίαση

  1. «Δίκτυα internet-extranet».
  2. «Ευρυζωνικά Δίκτυα».

Γ: Θεματική Συνεδρίαση:

  1. «Διαχείριση διαδικασιών και διοίκηση του Ψηφιακού Δήμου».
  2. «Παρουσίαση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ζαλώνης Ιωάννης

 

 

back   home